Instalace podlahového systému GripTil

Plastový podlahový systém GripTil tvoří tři výchozí prvky, kterými jsou základní deska 25x25cm, nájezd rovný 25x14cm a nájezd rohový 14x14cm. Jednotlivé prvky se k sobě připojují plastovými spojkami, které se zasunují ze spodní strany do otvorů s drážkou na obvodu prvku. Pro běžné spojení není nutné spojky dávat do všech připravených otvorů. Pokud je však podlaha extrémně namáhaná, nebo slouží pro mobilní používání, aplikují se spojky do všech připravených otvorů. Na tuto skutečnost je nutné brát zřetel a při objednávce přidat potřebný počet spojek, běžně se podlaha dodává jen v dále uvedeném množství. Doporučený počet spojek pro běžné použití je následující.

Základní deska - 8 ks Nájezd rovný - 6 ks Nájezd rohový - 2 ks

Způsob instalace

Podlahové prvky se nejlépe spojují položené na tvrdý a rovný podklad, spodní stranou nahoru. Prvky se uloží těsně k sobě a spojky se rukou nasunou do určených otvorů v obou spojovaných dílech. Zářezy na spojce musí směřovat dolů tak, aby po zaklepnutí zacvakly do osazení v otvoru. Takto připravené spojky se zatlučou paličkou až spojka zacvakne a horní strana spojky je zcela zasunutá v otvoru (nesmí vyčnívat nad povrch). Uvedeným způsobem se předpřipraví větší části podlahy, které se následně instalují do místa pokládky a spojí se navzájem do konečné plochy. Aby bylo možné tyto připravené díly jednoduše spojovat, je nutné během přípravy na jedné volné straně nasadit také spojky určené pro jejich vzájemné spojení. Je možné také jednotlivé prvky osadit způsobem a počtem spojek, jak je uvedeno výše (doporučený počet spojek) a pak jednotlivé prvky klást a spojovat jako klasickou dlažbu přímo na podlahu. Konečné spojení podlahy se tedy provádí položením prvků nebo připravených dílů k sobě na místo instalace a zaklepáním spoje paličkou z horní strany tak, aby všechny spojky zacvakly a nevyčnívaly ven.

Potřebné nářadí

Pro instalaci je potřeba pouze gumová nebo plastová palička. Tvrdé nástroje, jako například kladivo, nejsou vhodné, protože mohou poškodit jak spojku, tak vlastní plastovou dlaždici.

V případě, že se bude podlaha zařezávat na určitý rozměr, je vhodná přímočará nebo kotoučová pila. Nevhodná je úhlová bruska, jelikož díky vysokým otáčkám a tření dochází k pálení plastového materiálu dlaždic.

Demontáž

V případě, že je potřeba povrch pod podlahou uklidit, podlahu demontovat nebo přemístit do jiného prostoru, je postup velmi jednoduchý. Jednou nohou položenou vedle spojovací linie se přidrží část podlahy, která má zůstat na místě. Druhá část podlahy, která se má oddělit se uchopí za okraj a tahem nahoru se podlaha jednoduše rozpojí. Na části, která zůstává ležet na podlaze, jsou po odpojení nasazené spojky, takže je možné podlahu později opět jednoduše spojit.

Doplňující informace

Pokud je nutné vyjmout dlaždici uprostřed plochy, stačí do kruhového otvoru v povrchu podlahy, který je nejblíže místu rozpojení, zastrčit kovový háček nebo jiný zahnutý předmět a tahem nahoru prvek odpojit. Vedlejší prvek je opět nutné přitlačit k podkladu nohou nebo rukou.

Při montáži podlahy ho ohraničených ploch, kde dochází k větším změnám teploty, je nutné počítat s roztažností plastového materiálu. Podle typu materiálu je to cca 2-4 mm/1m, menší roztažnost má tvrdá a větší roztažnost měkká podlaha. V těchto případech se po obvodu vytvoří dilatační spáry. U velmi velkých ploch je možné vytvořit dilataci také uprostřed plochy pomocí nájezdových dílů, které se do sebe při pohybu navzájem zasouvají.

Údržba

Podlahový systém nevyžaduje prakticky žádnou údržbu, kromě čistění. Povrch podlahy se vysává vysavačem, takže se prach a nečistoty pod podlahou otvory nahoru vysají. Pokud je podlaha příliš znečištěna, setře se za vlhka. Jednou za čas se podlahový systém zvedne a provede se důkladnější očistění podkladu.

Vlastní produkce

Většina plastových výrobků pochází z vlastní produkce. To nám umožňuje plnou kontrolu termínů dodání, kvality výrobků a prodejní ceny.

Zákaznická podpora

Našim zákazníkům poskytujeme plnou podporu nejen při výběru vhodného produktu, ale také během jeho použití nebo případné instalaci.

Instalace zakázek

Po dohodě s klinetem realizujeme také instalace přímo na místě použití. Tato služba je účelná zejména u plastových podlahových systémů.

Zapůjčení produktů

Některé produkty je možné i zapůjčit. Jde například o obří hry nebo podlahové systémy pro výstavy, prezentace, sportovní akce apod.